Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4627 Askøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4627 AskøybygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøybygningTakoverbygg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøybygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøybygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøybygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøyannenBygningStor26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøybygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøybygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4627 AskøybygningslinjerBygning138 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil