Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4628 Vaksdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4628 VaksdalbygningDyrkamark22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4628 VaksdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4628 VaksdalbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4628 VaksdalbygningVann11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4628 VaksdalbygningspunktAnnenBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4628 VaksdalannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4628 VaksdalbygningTiltak47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4628 VaksdalbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4628 VaksdalbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil