Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4629 Modalen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4629 ModalenbygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4629 ModalenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4629 ModalenbygningVeg0 HTML-Rapport
4629 ModalenbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4629 ModalenbygningspunktAnnenBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4629 ModalenannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4629 ModalenbygningTiltak0 HTML-Rapport
4629 ModalenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4629 ModalenbygningslinjerBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil