Store annenbygning-flater i 4629 Modalen

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 4629 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4629_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
4629 Modalencc8822bc-b8a3-4d12-8821-a3d495b58de3799.75N: 6754510.37, Ø: 340313.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen69ec163f-037c-41ba-af59-6396a3099c63659.50N: 6748555.94, Ø: 329527.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen93845a4a-3157-4e87-9b65-3b2a2a5c228b443.35N: 6746634.59, Ø: 325743.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalenc94bc944-4ffe-4aa2-8ee4-5a6d93d9ca73362.26N: 6763626.28, Ø: 340630.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen9544c65c-3daf-4afc-81bd-8b59db4497d2261.10N: 6748723.13, Ø: 333805.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen217caeec-8e8b-4b85-86ab-edc4ef559f61248.92N: 6740646.10, Ø: 319920.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen87037437-becc-4ca1-9250-0102a0aa8841244.60N: 6746569.11, Ø: 326309.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalenb2bc9642-cd90-43a3-8b58-c11945e79cca209.28N: 6748743.11, Ø: 333760.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket