Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 4629 Modalen

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 4629 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4629_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
4629 Modalenff94c7ff-c738-4720-9cf9-000031b8ee7a17585406121TB172N: 6750135.00, Ø: 335817.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen5e935dae-aa4f-43ee-aef8-18bac250091317585267021TB172N: 6746859.00, Ø: 327982.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen0e23f5ca-46d2-4b1c-ac74-59c459f6a14b2066206921TB181N: 6748625.00, Ø: 333365.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen8fedf667-6afc-429c-9356-f1f24739670917585236021TB241N: 6748447.00, Ø: 332425.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalen0e42717c-a2f4-4e15-8ad7-362a9fc0c91417585235221TB241N: 6748405.00, Ø: 332543.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalencddd1577-c9a8-4c0a-a942-ce09625fb36a17585263821TB249N: 6748370.00, Ø: 330259.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4629 Modalenaa1fc25f-cc75-4eb8-9592-c2c39c7c2da617585578521TB249N: 6748357.00, Ø: 330271.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket