Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 4629 Modalen

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 4629 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4629_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
4629 Modalen423c1ccd-1c51-4372-961a-77058929be86175855246InnsjøN: 6764156.00, Ø: 342852.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket