Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4630 Osterøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4630 OsterøybygningDyrkamark42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4630 OsterøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4630 OsterøybygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4630 OsterøybygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4630 OsterøybygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4630 OsterøyannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4630 OsterøybygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4630 OsterøybygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4630 OsterøybygningslinjerBygning12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil