Store annenbygning-flater i 4630 Osterøy

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 4630 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4630_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
4630 Osterøyd49f5861-433a-40ee-9c14-84005b6e8fba508.54N: 6716540.62, Ø: 309427.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy9a533b53-1c1d-4b81-bec4-1234c0a56684470.63N: 6718576.45, Ø: 303904.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyf51539db-426a-4aea-a34f-fed0021a0386428.57N: 6716570.96, Ø: 309505.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy0bd85a29-60ad-4100-9c62-f2b161a4fb5e421.55N: 6713163.34, Ø: 304152.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyba5e404a-7182-4dfa-913c-c9014cb1d44f374.36N: 6705075.59, Ø: 310943.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy9c3561b9-985d-4647-910a-895acfbde1ba297.38N: 6714842.38, Ø: 308492.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy07574a05-243e-4d97-9866-7c15c193807e282.55N: 6714121.46, Ø: 308968.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy690ede47-340e-44b1-99a5-4dc6e9d02f56276.18N: 6722646.99, Ø: 312069.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyea0cee15-ea46-41f9-9d63-dc18fcd1c0b9273.58N: 6713872.27, Ø: 309534.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyc16877ba-8ee3-4eee-896f-06afcc97380b266.95N: 6714675.10, Ø: 301424.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy38559dbb-8125-49d8-a597-4a3ed59f47b7264.23N: 6707016.55, Ø: 307250.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøya9174a37-f0fc-40d8-9058-8426079c9e44253.62N: 6718265.60, Ø: 301890.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyd1e07b44-3f15-4159-8a44-e00e8f5eb1fe230.09N: 6713201.36, Ø: 308283.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøya7f68015-9801-46f3-bd59-045813148d69222.76N: 6707787.23, Ø: 310266.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy8fce1585-2b65-46c5-8c86-62656a4edad2212.43N: 6713251.08, Ø: 306096.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket