Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 4630 Osterøy

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 4630 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4630_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
4630 Osterøyd182b51e-ba9d-4054-bcc8-c84c0ae01fef17588208121TB161N: 6706863.00, Ø: 311438.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy5d155257-3805-46b8-b197-15028b1ffe8e17590720321TB181N: 6718787.00, Ø: 307006.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy6cac0aea-f6ce-4690-a2e8-a79347e5e0f817594130421TB181N: 6706477.00, Ø: 307846.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyb6e5f853-9f26-4777-9807-83365417be9d17592346221TB181N: 6712715.00, Ø: 316021.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy22eb4a22-e2b8-48f2-b271-959fc307261f17590745921TB181N: 6718199.00, Ø: 310427.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøya688a696-6b67-4c8b-a0f1-ce52f34501d417587421621TB181N: 6717550.00, Ø: 302966.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyb6882963-6133-4a7d-aafa-3659e00d3d8617594899621TB181N: 6710553.00, Ø: 310564.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy6a323756-74ec-4f15-acb7-fe1da71ea1e117594734521TB181N: 6707852.00, Ø: 310203.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyd3f1c2af-129e-4295-b214-388196270dbc17594908921TB241N: 6711781.00, Ø: 310294.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy5b6dbea4-8285-45b3-b4e3-6baf38cd185317591466821TB241N: 6722316.00, Ø: 310536.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøya86b8fdc-3cda-4a42-96f2-1abc02aac53417590176021TB241N: 6713220.00, Ø: 306414.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy547d6bcd-326a-4a9e-948f-8892672a3c1c30091448121FA241N: 6712682.80, Ø: 308849.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy4450a88a-6d30-49ed-9a67-fd3a6a28f4da17588644321TB241N: 6709808.00, Ø: 309697.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy60de5f67-b9d8-4ff6-9b19-a361487716d917587964121TB241N: 6706872.00, Ø: 308464.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy16ee29ce-7f2a-4da0-a3a1-725052292f1a17588005421TB241N: 6707107.00, Ø: 308265.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøye63dd3d8-502c-4412-b253-ad1c0522384517590537521TB241N: 6720776.00, Ø: 311894.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy2113cdb5-50d4-47e3-b578-96ea960c077f17588699021TB241N: 6709673.00, Ø: 310942.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy1db0662f-d22b-4fa6-a512-00caa5a7483017588976021TB241N: 6709202.00, Ø: 309200.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy9c0ff520-0d5b-43d6-a79b-3e218a5758a917586381821TB249N: 6716624.00, Ø: 303438.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøydb56c04b-67f5-421a-bb34-69ce92b0a09417586456321TB249N: 6715030.00, Ø: 305951.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy38aefe73-cb37-4719-a4e6-9d9a9380c2ee17589760721TB249N: 6712899.00, Ø: 307864.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøybf5b6f51-5275-40d2-8117-8fb88004977717593648321TB249N: 6718725.00, Ø: 306916.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy0242fb1b-a18a-4ec6-b9c6-4cfef1be1c3d17590538321TB249N: 6720755.00, Ø: 311909.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy3afcc6a9-f1e4-49a1-8a2b-7e48092e4d8217594956921TB249N: 6714681.00, Ø: 306365.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy6b2c6c81-a29b-40a5-96bd-33713f2b103e17588905121TB249N: 6708301.00, Ø: 310905.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy92fc1076-7ec0-4829-b218-11c54821e3c017590170121TB249N: 6713229.00, Ø: 306213.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy2b9bd94c-bb68-456a-a737-903592b8661b17590287221TB249N: 6720877.00, Ø: 307796.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy3eb359ce-a050-457f-9159-939208a748a817588933721TB249N: 6709503.00, Ø: 311125.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy8b6fffeb-685c-45b3-9cac-7cf9911dc67117595119921TB249N: 6710660.00, Ø: 310619.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyfc7b73e2-d2c3-491e-a8ca-0a33d38a95a617595120221TB249N: 6710650.00, Ø: 310683.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy48c6de70-4f50-423f-984a-eea8d315991d17592344621TB249N: 6712810.20, Ø: 316108.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy1592c66f-b56b-4e66-9ca6-a31a87d4e2e717594301321TB249N: 6708229.00, Ø: 309793.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy4ddeeac0-5dc1-4e5d-9460-a496c77b82e017588585421TB249N: 6710591.00, Ø: 310779.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy63be246f-adf3-443e-a1bb-8b924813f22b17592114121TB249N: 6715315.00, Ø: 312994.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøye0eed1aa-738f-4d2f-93c2-ce2b079a1ac517588986821TB249N: 6709381.00, Ø: 310095.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy114cdec8-be63-4a3c-aa08-910c9788a3ed17591296721TB249N: 6723916.00, Ø: 309311.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy7d281a26-cefd-48b8-a26d-dfbc0820741017588507221TB249N: 6711355.00, Ø: 309122.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyf6a1eca3-0278-4dd9-952f-4fb46067216617588982521TB249N: 6709424.00, Ø: 309924.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy5c83d6c8-6940-482c-b007-5650075a429f17589922721TB249N: 6712362.00, Ø: 309217.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyd1277148-1fd4-4992-941e-1dd8ae9f0d7b17588932921TB249N: 6709432.00, Ø: 310941.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøyf8bc7280-29fb-4a43-9a06-0e376b54a93317589769021TB249N: 6714241.00, Ø: 309313.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy55809202-288b-41d3-bcae-c4b18dfbbe6517593163521TB249N: 6719774.00, Ø: 305710.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket