Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 4630 Osterøy

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 4630 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4630_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
4630 Osterøy82ab5f47-dceb-4a7f-a962-637c90c61dbe23754908HavflateN: 6722917.00, Ø: 309099.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy473a8cbd-087b-4401-96df-0de86bbe60a7175890238HavflateN: 6716861.00, Ø: 306651.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4630 Osterøy8921cd20-4ee9-4ed1-b95c-661ec310b506175940383HavflateN: 6705634.00, Ø: 313590.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket