Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4631 Alver

Analysen er utført 2023-08-07 13:48

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4631 AlverbygningDyrkamark31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4631 AlverbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4631 AlverbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4631 AlverbygningVann10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4631 AlverbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4631 AlverannenBygningStor54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4631 AlverbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4631 AlverbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4631 AlverbygningslinjerBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil