Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4632 Austrheim

Analysen er utført 2023-08-14 10:47

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4632 AustrheimbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4632 AustrheimbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4632 AustrheimbygningVeg0 HTML-Rapport
4632 AustrheimbygningVann0 HTML-Rapport
4632 AustrheimbygningspunktAnnenBygning40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4632 AustrheimannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4632 AustrheimbygningTiltak31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4632 AustrheimbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4632 AustrheimbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil