Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4633 Fedje

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4633 FedjebygningDyrkamark0 HTML-Rapport
4633 FedjebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4633 FedjebygningVeg0 HTML-Rapport
4633 FedjebygningVann0 HTML-Rapport
4633 FedjebygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4633 FedjeannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4633 FedjebygningTiltak0 HTML-Rapport
4633 FedjebygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4633 FedjebygningslinjerBygning0 HTML-Rapport