Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4633 Fedje

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4633 FedjetraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4633 FedjeVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
4633 FedjevegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
4633 FedjevegnettVegref0 HTML-Rapport
4633 FedjevegMedium3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil