Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 4633 Fedje

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 4633 kjørt 2023-08-07 06:11:44