Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4634 Masfjorden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4634 MasfjordenbygningDyrkamark10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4634 MasfjordenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4634 MasfjordenbygningVeg0 HTML-Rapport
4634 MasfjordenbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4634 MasfjordenbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4634 MasfjordenannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4634 MasfjordenbygningTiltak0 HTML-Rapport
4634 MasfjordenbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4634 MasfjordenbygningslinjerBygning29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil