Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4634 Masfjorden

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4634 MasfjordentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4634 MasfjordenVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4634 MasfjordenvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4634 MasfjordenvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4634 MasfjordenvegMedium60 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil