Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4635 Gulen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4635 GulenbygningDyrkamark22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4635 GulenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4635 GulenbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4635 GulenbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4635 GulenbygningspunktAnnenBygning26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4635 GulenannenBygningStor24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4635 GulenbygningTiltak23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4635 GulenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4635 GulenbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil