Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 4635 Gulen

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 4635 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4635_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
4635 Gulenee1cca3a-565f-4f28-9bf7-13494b330b26traktorvegN: 6757162.32, Ø: 281773.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket