Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 4635 Gulen

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 4635 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4635_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
4635 Gulen9694a74f-07c1-45f6-a938-a6c8394ffca4iLuftTN: 6770270.54, Ø: 303732.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenc6f4cbae-f490-43bd-b3e2-1a84ed6b61e4iLuftTN: 6770888.85, Ø: 304388.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen0bda3dd5-de80-4c43-90eb-7ee950fca74diLuftTN: 6772193.23, Ø: 300668.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3a24b01e-0660-4bdb-ae6c-d67c5324b36biLuftTN: 6772193.28, Ø: 300672.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulendedc83fd-fcc5-4b99-8e2e-a1a7b7b65943iLuftTN: 6775517.85, Ø: 294019.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenf67a861b-5976-4fff-9ab2-c5b9930a7664iLuftTN: 6769783.38, Ø: 294604.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen14ac665a-7e45-4ff9-a8d3-c586c8842741iLuftTN: 6775946.36, Ø: 297518.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen5c0dcfde-31c4-4a0a-9877-e17ccba1a887iLuftTN: 6775510.78, Ø: 294017.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen5c0dcfde-31c4-4a0a-9877-e17ccba1a887iLuftTN: 6773437.33, Ø: 293649.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen82ce9306-3bb0-4bf8-beb7-9d1c1824cfdeiLuftTN: 6769414.93, Ø: 294176.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen82ce9306-3bb0-4bf8-beb7-9d1c1824cfdeiLuftTN: 6770342.87, Ø: 294198.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen061ad579-9565-4c98-8fa4-4224227e5559iLuftTN: 6776523.70, Ø: 294240.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen061ad579-9565-4c98-8fa4-4224227e5559iLuftTN: 6776193.57, Ø: 292179.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen1e0a6a27-0061-46e9-a677-d53af189db12iLuftTN: 6773492.87, Ø: 300576.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen1e0a6a27-0061-46e9-a677-d53af189db12iLuftTN: 6772225.05, Ø: 301075.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen732c138a-6af0-4816-b330-fe8dcbee413fiLuftTN: 6775940.50, Ø: 297533.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena5950371-864b-49e4-bfef-890668e14267iLuftTN: 6771716.63, Ø: 301329.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena5950371-864b-49e4-bfef-890668e14267iLuftTN: 6770581.18, Ø: 305719.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenc07b699c-2853-4d45-9b24-5ff8aa58acd9iLuftTN: 6775958.66, Ø: 297040.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulendf5a9bf6-f531-4c5e-a954-9bc763f8ce7aiLuftTN: 6771860.99, Ø: 294255.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulene7250f19-e2c3-437e-a022-ad4d558dc48diLuftTN: 6771853.59, Ø: 294256.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenec19d459-869c-4d89-a153-a957e6358105iLuftTN: 6769779.49, Ø: 303202.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen9a22e8c6-a701-480d-a0e8-7c4189ff9d9biLuftTN: 6763450.82, Ø: 306543.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena85d4449-a154-4142-90f1-8b027a8c6bc9iLuftTN: 6767604.76, Ø: 301439.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenb0857b67-d5a7-420c-9757-ac4c172ffe69iLuftTN: 6767248.87, Ø: 301366.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3ef32e7d-bc6f-4d07-95a2-b2b1e87cb95aiLuftTN: 6761266.87, Ø: 302634.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3ef32e7d-bc6f-4d07-95a2-b2b1e87cb95aiLuftTN: 6762116.92, Ø: 304198.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen276acb95-22e7-43fd-9367-24aebbae6d4eiLuftTN: 6767244.51, Ø: 301368.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen96bac685-daa7-4acb-a81c-6785d9733950iLuftTN: 6767076.34, Ø: 301099.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen0c70c1ef-8737-4187-b782-5ff9e602358eiLuftTN: 6769757.71, Ø: 308595.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen9520b721-c587-45a9-853e-25ee4918168diLuftTN: 6769921.97, Ø: 308677.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen9520b721-c587-45a9-853e-25ee4918168diLuftTN: 6770580.87, Ø: 305726.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen12c42f95-b5e3-4044-a3ae-3eb3cb432613iLuftTN: 6760983.20, Ø: 310424.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen2dd6424d-1c0a-4f67-b0d8-3dd31c708b8ciLuftTN: 6760984.03, Ø: 310433.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen2dd6424d-1c0a-4f67-b0d8-3dd31c708b8ciLuftTN: 6760774.16, Ø: 310638.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen50a86be3-3ce0-49db-afa0-69ada2ef3333iLuftTN: 6763251.53, Ø: 310083.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen6225254e-0368-4807-848e-5746d70674aciLuftTN: 6761662.48, Ø: 292628.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulend1974a01-0846-4636-b2cc-a04488b95bcbiLuftTN: 6763577.38, Ø: 296266.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenf3c3c4b1-ced2-4b80-82a4-56bf4c15999ciLuftTN: 6764184.20, Ø: 295823.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen897214ae-9217-4878-8277-d8412b82dd41iLuftTN: 6760653.64, Ø: 292621.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenfcaf26d0-0b48-40fc-b58f-70180218b9d1iLuftTN: 6767085.26, Ø: 299305.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen8c515c6b-17c3-4264-9fd4-3288b7fa9786iLuftTN: 6762816.98, Ø: 296607.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen94a35ca1-00ce-47fb-8438-0e2fe2cf7b67iLuftTN: 6761162.08, Ø: 292637.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulened04eae1-1ce6-4dbe-ad1a-21c0d068becbiLuftTN: 6761662.52, Ø: 292635.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen5a2c7c76-66b1-4104-937e-3c73d75368c6iLuftTN: 6765450.11, Ø: 296108.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulene646ef65-cb69-4e77-914e-d463c28db306iLuftTN: 6765110.14, Ø: 293604.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenff1f4a7c-4734-4ff4-81d4-ed2c40a677aciLuftTN: 6764555.46, Ø: 295672.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen12731e04-22c1-4b59-abee-18b3ef813716iLuftTN: 6769403.88, Ø: 294172.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3fc72cb9-ed8c-40b2-996c-967c5fd6dd61iLuftTN: 6761483.48, Ø: 290629.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena5a2f0c6-1587-4e2f-98ec-350b29ee9151iLuftTN: 6764544.20, Ø: 294566.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena5a2f0c6-1587-4e2f-98ec-350b29ee9151iLuftTN: 6764552.45, Ø: 295661.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenb2f72a9e-4788-423c-8fd0-fd4ad551025fiLuftTN: 6765449.06, Ø: 296101.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulencb549828-9c8e-4653-8e2c-d218e05bf83biLuftTN: 6767083.71, Ø: 299309.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulend5bdec5e-3a4f-4a4e-afbf-4ec5091fc0a8iLuftTN: 6764979.22, Ø: 297092.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenffc65c54-791b-4ac4-bd04-524983c8c583iLuftTN: 6765118.49, Ø: 293749.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena630e845-75c5-4079-ac30-2aa1c7387df9iLuftTN: 6767319.44, Ø: 288242.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen7ca72343-bd34-4fc1-9dcb-ad85a5e4bba5iLuftTN: 6761157.28, Ø: 292628.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen5d1f12f3-5913-477f-a770-c59ab89fdb1ciLuftTN: 6751832.22, Ø: 288415.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3222fdf7-631f-4851-94d1-9814d7d4e495iLuftTN: 6757563.08, Ø: 287530.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3222fdf7-631f-4851-94d1-9814d7d4e495iLuftTN: 6754777.10, Ø: 289257.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenff15a037-0f33-48f1-b94c-546b33580506iLuftTN: 6755457.58, Ø: 290159.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen6085b52f-f535-4b85-8a50-c6ea6833042diLuftTN: 6757003.31, Ø: 285668.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen9b868365-a7cf-43b0-8188-01c92584dee7iLuftTN: 6760121.78, Ø: 282055.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3467db72-50e0-4789-913f-d1b4a5a1f047iLuftTN: 6757940.00, Ø: 284592.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3467db72-50e0-4789-913f-d1b4a5a1f047iLuftTN: 6756999.23, Ø: 285677.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen960cfbdb-8b20-44bc-84e3-f81710a64cf2iLuftTN: 6760702.22, Ø: 285915.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena629026f-5b98-4d53-8431-72d53064e314iLuftTN: 6758018.22, Ø: 284315.34Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen56e8eb43-b0e7-4123-a5c8-c99bccd5ed41iLuftTN: 6757564.35, Ø: 287523.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulend6b67b9d-b863-4848-977f-6ae254351a4eiLuftTN: 6760708.29, Ø: 285916.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen48125d57-93b1-4062-a447-bc631699c7b1iLuftTN: 6758836.52, Ø: 278893.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen35b6a254-6d78-4323-9077-13a380f36fb1iLuftTN: 6758816.35, Ø: 277923.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulendde62e18-a566-48ae-a639-c55aacd86bd9iLuftTN: 6759494.74, Ø: 280805.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen041760ae-032e-4b9e-b2aa-dd9edfd661baiLuftTN: 6769761.85, Ø: 308603.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen7602c6e8-a7cd-481d-9d27-dd9d32c5b749iLuftTN: 6769515.29, Ø: 308215.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenb74bad71-763a-404a-b736-895e2f0932c0iLuftTN: 6769725.89, Ø: 310667.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen91f33bc7-edb9-4e92-ba57-03d9f275f7fbiLuftTN: 6766696.17, Ø: 309485.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen9c756a30-befc-4a26-b63e-8db2e423a897iLuftTN: 6766399.55, Ø: 309750.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen7620d3f0-a382-4280-acdf-309c2446d54diLuftTN: 6769905.06, Ø: 308672.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen7620d3f0-a382-4280-acdf-309c2446d54diLuftTN: 6769777.34, Ø: 308680.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena67fbc51-d56c-4c8a-96c8-7a2b1131e7e8iLuftTN: 6773889.62, Ø: 311621.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenc3adf2e0-d166-40ff-91bc-f4208852bc15iLuftTN: 6764935.16, Ø: 309934.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenea2fc9d5-1ee1-4a4c-8c57-683f6dcc8a89iLuftTN: 6766684.73, Ø: 309492.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenebb6f991-eefe-4a02-be02-753e152371e1iLuftTN: 6769792.20, Ø: 310602.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulendfe9fe20-1d66-4394-a46f-a1cdeff62034iLuftTN: 6763259.37, Ø: 310082.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen43651423-149f-4560-a43a-2ba0da11ff06iLuftTN: 6773683.81, Ø: 314197.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen7297a902-ea64-40e3-9abb-fa0f5e2fb7e7underTerrengetTN: 6768748.31, Ø: 309221.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen7297a902-ea64-40e3-9abb-fa0f5e2fb7e7iLuftTN: 6769768.85, Ø: 308684.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulend5ed3d62-6d44-427c-ab6f-61d1ab8a0e0diLuftTN: 6769797.08, Ø: 310605.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulene34f4698-6d59-40e9-a8a2-4646f83a225biLuftTN: 6773678.33, Ø: 314219.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulende982368-247b-434f-a1ae-fcb0f3e7a196iLuftTN: 6766403.69, Ø: 309777.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenb702d8f5-e5f0-4443-8d91-216943bf6460iLuftTN: 6774782.88, Ø: 314482.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenb702d8f5-e5f0-4443-8d91-216943bf6460iLuftTN: 6773894.92, Ø: 311625.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenb7ef2854-4f02-40be-9873-53ce4fe147aciLuftTN: 6769520.38, Ø: 308205.92Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenac6dc424-db10-4cb2-92f7-069148547f15iLuftTN: 6774777.97, Ø: 314511.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen5a927c3a-1359-4799-8d97-b0f1cfd6d767iLuftTN: 6754772.88, Ø: 289270.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulena06fd87c-2022-4c0a-94fc-c447e2c24fa5iLuftTN: 6768056.23, Ø: 288814.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenf7a07730-b1a3-40f1-b0d0-b602fbc74baeiLuftTN: 6771981.51, Ø: 286655.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen24bda02e-a5c2-4067-9364-5d7ab30aff28iLuftTN: 6767715.06, Ø: 288541.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenbe2acd06-a7bf-4ae4-ae93-1917672237eeiLuftTN: 6767322.12, Ø: 288229.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen13f0d34c-091a-44e5-ae06-b42509258f79iLuftTN: 6776188.81, Ø: 292180.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen13f0d34c-091a-44e5-ae06-b42509258f79iLuftTN: 6771988.43, Ø: 286664.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket