Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 4635 Gulen

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 4635 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4635_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
4635 Gulen90994220-4b62-44e5-8894-f21d9790ce3dVegdekkekantN: 6756566.83, Ø: 281763.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulen3553254a-5326-4018-bb7a-43b7b017b11dVegdekkekantN: 6761947.35, Ø: 290863.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4635 Gulenba8c86c8-7692-454d-8e0e-489e4cbc85ffVegdekkekantN: 6761967.07, Ø: 290847.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket