Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 4635 Gulen

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 4635 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4635_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
4635 Gulen1dc757ac-4bba-4b4c-9304-eb7fa1430ea2F602None39ET15.20N: 6766037.41, Ø: 309847.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket