Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4636 Solund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4636 SolundbygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4636 SolundbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4636 SolundbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4636 SolundbygningVann9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4636 SolundbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4636 SolundannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4636 SolundbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4636 SolundbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4636 SolundbygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil