Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 4636 Solund

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 4636 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4636_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
4636 Solundc55ee6b0-c2ed-4578-81e9-dc494ceae1e9F606None3KT17.10N: 6777871.59, Ø: 275621.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket