Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4637 Hyllestad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4637 HyllestadbygningDyrkamark11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4637 HyllestadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4637 HyllestadbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4637 HyllestadbygningVann0 HTML-Rapport
4637 HyllestadbygningspunktAnnenBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4637 HyllestadannenBygningStor7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4637 HyllestadbygningTiltak21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4637 HyllestadbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4637 HyllestadbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport