Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4637 Hyllestad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4637 HyllestadtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4637 HyllestadVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
4637 HyllestadvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
4637 HyllestadvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4637 HyllestadvegMedium35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil