Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4638 Høyanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4638 HøyangerbygningDyrkamark39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerbygningVeg8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerbygningVann8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerbygningspunktAnnenBygning78 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerannenBygningStor23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerbygningspunktBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4638 HøyangerbygningslinjerBygning24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil