Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4639 Vik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4639 VikbygningDyrkamark74 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4639 VikbygningVeg0 HTML-Rapport
4639 VikbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikbygningspunktAnnenBygning40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikannenBygningStor9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikbygningTiltak12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport