Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4639 Vik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4639 ViktraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4639 VikVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikvegavgrensningVegnett4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikvegnettVegref3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4639 VikvegMedium50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil