Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4640 Sogndal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4640 SogndalbygningDyrkamark200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalbygningTakoverbygg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalbygningVeg16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalbygningVann8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalbygningspunktAnnenBygning102 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalannenBygningStor48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalbygningTiltak92 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalbygningspunktBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4640 SogndalbygningslinjerBygning96 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil