Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4641 Aurland

Analysen er utført 2023-08-16 14:19

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4641 AurlandbygningDyrkamark32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4641 AurlandbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4641 AurlandbygningVeg15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4641 AurlandbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4641 AurlandbygningspunktAnnenBygning67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4641 AurlandannenBygningStor65 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4641 AurlandbygningTiltak48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4641 AurlandbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4641 AurlandbygningslinjerBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil