Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4642 Lærdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4642 LærdalbygningDyrkamark60 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4642 LærdalbygningVeg9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalbygningspunktAnnenBygning30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalannenBygningStor34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport