Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4642 Lærdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4642 LærdaltraktorvegOverlapperVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalvegavgrensningVegnett15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalvegnettVegref8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4642 LærdalvegMedium22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil