Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4643 Årdal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4643 ÅrdalbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4643 ÅrdalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4643 ÅrdalbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4643 ÅrdalbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4643 ÅrdalbygningspunktAnnenBygning16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4643 ÅrdalannenBygningStor31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4643 ÅrdalbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4643 ÅrdalbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4643 ÅrdalbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil