Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4644 Luster

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4644 LusterbygningDyrkamark127 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4644 LusterbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4644 LusterbygningVeg0 HTML-Rapport
4644 LusterbygningVann0 HTML-Rapport
4644 LusterbygningspunktAnnenBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4644 LusterannenBygningStor36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4644 LusterbygningTiltak66 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4644 LusterbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4644 LusterbygningslinjerBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil