Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4644 Luster

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4644 LustertraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4644 LusterVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
4644 LustervegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
4644 LustervegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4644 LustervegMedium117 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil