Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4645 Askvoll

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4645 AskvollbygningDyrkamark35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollbygningspunktAnnenBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollbygningTiltak45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4645 AskvollbygningslinjerBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil