Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4646 Fjaler

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4646 FjalerbygningDyrkamark40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4646 FjalerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4646 FjalerbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4646 FjalerbygningVann0 HTML-Rapport
4646 FjalerbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
4646 FjalerannenBygningStor7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4646 FjalerbygningTiltak0 HTML-Rapport
4646 FjalerbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4646 FjalerbygningslinjerBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil