Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 4646 Fjaler

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4646 FjalertraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
4646 FjalerVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4646 FjalervegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
4646 FjalervegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4646 FjalervegMedium100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil