Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4647 Sunnfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4647 SunnfjordbygningDyrkamark191 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4647 SunnfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4647 SunnfjordbygningVeg18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4647 SunnfjordbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4647 SunnfjordbygningspunktAnnenBygning113 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4647 SunnfjordannenBygningStor88 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4647 SunnfjordbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4647 SunnfjordbygningspunktBygning52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4647 SunnfjordbygningslinjerBygning200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil