Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 4647 Sunnfjord

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 4647 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4647_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
4647 Sunnfjord52df6ee2-cd89-43e4-ae0c-575000ff6c2eiLuftTN: 6812339.57, Ø: 311149.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5f290234-497e-445a-8bb1-c1443307b1eciLuftTN: 6812335.04, Ø: 311159.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord63d1ec44-9817-4f31-8828-7eca49b10dc6iLuftTN: 6810405.97, Ø: 311704.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord706fc1a2-517d-43cc-8e35-3f6bb858ea08iLuftTN: 6810407.06, Ø: 311698.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord904dc965-0aa0-4a92-bb84-fc1f9e4fe2b6iLuftTN: 6831510.96, Ø: 329476.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd7ad4455-9018-46ca-9c75-403412ce9eb2iLuftTN: 6831515.20, Ø: 329472.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord28d2fb76-ccf1-4149-a8fe-d6625e6c63a5iLuftTN: 6801792.78, Ø: 341117.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord22cdcb61-6554-4573-8ba1-8891cc055d1ciLuftTN: 6802953.47, Ø: 338180.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord22cdcb61-6554-4573-8ba1-8891cc055d1ciLuftTN: 6802967.93, Ø: 338322.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord3fe1f466-c829-4c0b-a209-fdc246c47c74iLuftTN: 6803960.64, Ø: 343814.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord4816f54a-e73a-4c25-89f1-b8dd7677509biLuftTN: 6803387.68, Ø: 342617.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordbf64811c-9c59-47b9-975e-6b152ab7846aiLuftTN: 6801790.80, Ø: 341107.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordbf64811c-9c59-47b9-975e-6b152ab7846aiLuftTN: 6801827.47, Ø: 339440.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde0ef3622-2be3-48e0-8c1a-124ac672bb98iLuftTN: 6823047.91, Ø: 358608.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord59f2ee89-c69d-48c4-b2df-7ff2ba885249iLuftTN: 6823054.15, Ø: 358612.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord235549ab-eb84-4969-98cc-472b01485062iLuftTN: 6827566.39, Ø: 358586.79Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord2df13617-ec28-413f-89d5-68ead082cd69iLuftTN: 6824153.58, Ø: 359174.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord3c62e3d9-504e-42c5-a788-9d92d7e95041iLuftTN: 6822304.35, Ø: 354510.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord94854f95-85fe-4d4e-a6be-33f84c28c0cciLuftTN: 6824915.14, Ø: 352990.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordae9cf05b-7745-4de7-9318-24d711812563iLuftTN: 6827053.23, Ø: 354492.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc9b366c9-de7c-437d-833d-778ce1de1e03iLuftTN: 6827583.89, Ø: 358596.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord6d1a3eda-037b-496e-88b1-8cf02a9045eciLuftTN: 6796368.12, Ø: 330096.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5b322e9a-e39b-4b53-b20f-80024840d516iLuftTN: 6794697.06, Ø: 329978.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5b322e9a-e39b-4b53-b20f-80024840d516iLuftTN: 6796345.33, Ø: 330106.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord8ab07877-a3cf-45bd-a36c-38c4b592e241iLuftTN: 6794681.40, Ø: 329974.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord8ab07877-a3cf-45bd-a36c-38c4b592e241iLuftTN: 6794645.78, Ø: 329966.98Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda3218c7b-3416-4f20-854c-1b713032eba9iLuftTN: 6812398.72, Ø: 360022.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd66286d1-d0ae-4010-ad4d-8cc62e8c3673iLuftTN: 6812490.56, Ø: 359722.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda444d500-24cb-49d7-a9ff-ee500a2b331fiLuftTN: 6804232.45, Ø: 356717.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordf9b1bfcb-b2e3-4096-a6c6-219973847bediLuftTN: 6804026.87, Ø: 358135.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord336cc536-1b7b-44a2-81b3-322870726e07iLuftTN: 6811477.42, Ø: 354803.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord712fed52-9fc8-4c94-b745-2e1977a8f02biLuftTN: 6804231.93, Ø: 356723.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord9fa12da7-1dda-4905-8d9a-e88a3ea0daadiLuftTN: 6803036.50, Ø: 361436.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord50e86160-a6fe-4b14-b8eb-61d1e40aa567iLuftTN: 6811769.75, Ø: 360545.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd8ae259b-8d88-4141-8ad0-c9eed06f9dadiLuftTN: 6811552.98, Ø: 354795.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord1666c7b4-59fa-4c63-a2f6-53428023da84iLuftTN: 6812415.72, Ø: 360012.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord4b99e469-7c07-46da-a0c6-b5e02967a59aiLuftTN: 6823915.98, Ø: 303059.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord56b9a926-097c-4bc5-a48c-2ee400651c17iLuftTN: 6835836.16, Ø: 368823.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord435cf6bd-9f44-4436-a6d4-45ecd31f332diLuftTN: 6818589.15, Ø: 331450.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordcf44dae4-8500-4a3e-b41f-712ea1c6a990iLuftTN: 6818772.19, Ø: 329559.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordcf44dae4-8500-4a3e-b41f-712ea1c6a990iLuftTN: 6818699.56, Ø: 329707.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord95981521-cd58-4626-afe3-874131176a41iLuftTN: 6821044.58, Ø: 330970.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordcebdd170-1a8b-46d6-ac7a-77fd5243251aiLuftTN: 6823465.58, Ø: 325514.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord83d6f4ca-27b0-4da2-86fc-f0a2dfe96fb0iLuftTN: 6819515.04, Ø: 329181.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord7dfa632e-afdb-42de-992b-bdea3d30cdb9iLuftTN: 6818748.37, Ø: 321325.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5e704295-986e-4dc5-a2bf-0cf910d1f6f9iLuftTN: 6816815.25, Ø: 318466.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5e734948-5ecd-4c78-a145-946c774a476aiLuftTN: 6816786.40, Ø: 318582.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5e734948-5ecd-4c78-a145-946c774a476aiLuftTN: 6816816.56, Ø: 318475.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordabd39158-c52b-4260-95cc-12424eaa8b30iLuftTN: 6816883.11, Ø: 318316.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordf8511374-f59b-4bc1-aefe-b47c12ecfb78iLuftTN: 6817181.47, Ø: 321300.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordfd95a712-edfe-42bf-8a82-5648ecc591b1iLuftTN: 6818087.14, Ø: 322656.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda09869e7-f5ab-4335-8c53-70cdadfd34e0iLuftTN: 6821316.36, Ø: 320415.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda09869e7-f5ab-4335-8c53-70cdadfd34e0iLuftTN: 6821418.22, Ø: 320565.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord72f41200-62c1-4b30-9d7b-0d8e0a76591eiLuftTN: 6817179.34, Ø: 321303.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord80d86140-7064-4ed1-b9b9-faa45f7ddc9eiLuftTN: 6818119.12, Ø: 323690.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord88dca6be-45c0-473f-814e-0fe3ca8497b5iLuftTN: 6816154.26, Ø: 321730.59Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordb8515333-e827-4715-b6a3-962d4f790cdaiLuftTN: 6816266.92, Ø: 318759.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordec6a88e2-e64d-48bf-bf2b-36e4a4cf8bcbiLuftTN: 6816781.82, Ø: 318583.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord8a91e8d4-5b97-4536-a069-49db8de67480iLuftTN: 6816144.28, Ø: 321723.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord8a91e8d4-5b97-4536-a069-49db8de67480iLuftTN: 6816617.82, Ø: 316319.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde79f72ac-c96b-4a00-88eb-0e60c114638eiLuftTN: 6820455.25, Ø: 325653.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord646f5602-e6d9-4f21-917f-51d79f009942underTerrengetTN: 6821522.13, Ø: 320921.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord78e4b955-ada9-4bcf-97d1-59bedb283405iLuftTN: 6819741.12, Ø: 318793.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord78e4b955-ada9-4bcf-97d1-59bedb283405iLuftTN: 6821311.13, Ø: 320410.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordec57bfc1-1c74-4938-851d-41dc755a7655iLuftTN: 6816009.13, Ø: 322034.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord43ad20fd-d871-49f1-9e42-2e0e308c58dbiLuftTN: 6819342.69, Ø: 336493.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord529aaf66-48a3-497f-ba89-e699b4bbf759iLuftTN: 6818322.78, Ø: 342385.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord7c6d6182-f80a-4384-abf4-17487b09d8beiLuftTN: 6819333.54, Ø: 336514.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord0cd26f98-1be8-4c84-a660-c1891405ee0eiLuftTN: 6825608.57, Ø: 341910.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord2c7c440f-8ba9-4191-a0cb-1d7835e2c4cciLuftTN: 6824804.36, Ø: 341415.24Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord51dc338b-1f15-448d-a11d-a6f582864ac8iLuftTN: 6822152.16, Ø: 339039.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5aa28797-6d36-42e9-9a41-cbca0e51cad4iLuftTN: 6821676.79, Ø: 337044.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord8280ad1c-3a2a-43ea-81dd-ecd35542538aiLuftTN: 6825233.85, Ø: 341546.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord8280ad1c-3a2a-43ea-81dd-ecd35542538aiLuftTN: 6824118.18, Ø: 340524.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord3879ed1e-d549-4e74-ac1b-176e3d6f302eiLuftTN: 6822149.29, Ø: 339057.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord716f7c45-635f-4fcf-8cb4-cda448628703iLuftTN: 6822186.59, Ø: 339010.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord716f7c45-635f-4fcf-8cb4-cda448628703iLuftTN: 6820687.59, Ø: 337963.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord79428752-3c90-4f1b-be55-cb294f0b65deiLuftTN: 6822192.62, Ø: 339014.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord79428752-3c90-4f1b-be55-cb294f0b65deiLuftTN: 6824113.81, Ø: 340519.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordbb55a4a6-beb7-48d9-91d6-c8e0d6e96d4biLuftTN: 6821237.94, Ø: 339284.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord27425782-52f1-489c-969c-8e14b745b36diLuftTN: 6820680.32, Ø: 337953.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord27425782-52f1-489c-969c-8e14b745b36diLuftTN: 6818499.65, Ø: 335352.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord929f6c54-3f5d-413f-9efe-bda78915e04biLuftTN: 6814527.00, Ø: 336287.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5e1daec4-b2c3-4562-8427-38d8f4b1dd6aiLuftTN: 6817730.43, Ø: 341526.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordec3f6f7c-3502-4f2a-aaf5-32a92a5850c9iLuftTN: 6815719.44, Ø: 340428.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord4b3a769b-a999-413a-9163-01c0a4f47010iLuftTN: 6814442.87, Ø: 336853.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord2a837579-03ff-46cb-a3db-b3975809718ciLuftTN: 6810583.74, Ø: 319248.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd822018a-2332-4add-9e99-ff243bd168f9iLuftTN: 6809958.78, Ø: 321254.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd9a10252-0e03-4d76-a606-0b88d8d5787diLuftTN: 6810129.51, Ø: 323414.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord7fdedc34-cfb6-4adf-9972-38fc12bcad1diLuftTN: 6808165.64, Ø: 322767.76Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord88f336bf-830f-42e9-a16b-35cc0035cfbbiLuftTN: 6810592.54, Ø: 319223.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord6dce1737-fad9-4516-827a-86bc47940fd4iLuftTN: 6808319.17, Ø: 318301.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord9722ef24-3e81-4e94-84ef-a78512df6270iLuftTN: 6809926.94, Ø: 319993.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordfb799199-ab9c-4afd-8be5-e4a09eddc10fiLuftTN: 6810916.60, Ø: 319110.64Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde94fe020-8ff3-4d22-879a-4b852e707981iLuftTN: 6808188.69, Ø: 322770.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord97a4c8fa-5b27-4721-b36d-e11833417b29iLuftTN: 6809762.46, Ø: 322322.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord9f572f88-a6bb-4d46-b853-1aef2fd66b34iLuftTN: 6809271.38, Ø: 320543.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord89c76778-990c-47b7-8293-c4dc5d427199iLuftTN: 6810939.94, Ø: 327853.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda27118a2-2f7f-4ff2-96f8-59b9b6b21436iLuftTN: 6807236.36, Ø: 327024.85Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord087081c4-2e13-49d2-9533-e1f86b5e43faiLuftTN: 6809895.94, Ø: 325858.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc2febeea-e4e2-463b-a7b7-2c373343de8ciLuftTN: 6810058.24, Ø: 327197.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc2febeea-e4e2-463b-a7b7-2c373343de8ciLuftTN: 6809758.17, Ø: 327863.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord55629e1e-b3a3-4384-b53b-f9a9fe3408a0iLuftTN: 6807233.64, Ø: 327028.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord8f412fcc-22b4-4aee-9b6b-5c8096c5dae7iLuftTN: 6809755.94, Ø: 327867.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc76da2b9-7dcb-4bce-af6c-da4a96a2ca2ciLuftTN: 6808668.08, Ø: 328542.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordf0695f3a-92da-45b3-93b8-ff083ed2fbbeiLuftTN: 6826461.04, Ø: 327310.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord17518aff-62ee-4d06-815d-97738e7dc475iLuftTN: 6825076.48, Ø: 323165.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord0f8a3885-b897-4ab3-a26f-d67ae6951d7ciLuftTN: 6824653.38, Ø: 324472.88Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda88cf3ef-94d5-420c-90e2-ce041b3835ebiLuftTN: 6830598.20, Ø: 328989.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord67036001-dd73-4e50-bfa1-fdb8c4b9f886iLuftTN: 6827799.03, Ø: 329030.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord3eadbd35-16c9-4fdf-9736-a171151adb38iLuftTN: 6824529.74, Ø: 325460.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd951fc69-f760-4d7f-a7f8-9200697b8597iLuftTN: 6826851.07, Ø: 329360.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordede04f97-3f4a-4219-b4d6-915572dfed3diLuftTN: 6828440.34, Ø: 329397.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord7a9c4c7e-e869-49df-8a12-b86ab5f9b0b4iLuftTN: 6826936.85, Ø: 327609.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord7a9c4c7e-e869-49df-8a12-b86ab5f9b0b4iLuftTN: 6828439.81, Ø: 329353.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord91dc4373-bec0-4008-99c6-d53b640ea8c7iLuftTN: 6825798.25, Ø: 326030.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordbb40371a-8c50-416c-9e48-e1cf9311399diLuftTN: 6826442.48, Ø: 327345.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd5f85459-2b7d-4fa1-a174-2757e89e00c7iLuftTN: 6826923.67, Ø: 327602.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordf3844a36-58d7-471a-a34b-ebbe40c43dfeiLuftTN: 6827808.11, Ø: 329024.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord73f3fbc8-c363-447e-981d-ee81f94481f3iLuftTN: 6812190.19, Ø: 362740.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde9eff97a-c8c1-49f2-8473-55be82e3e829iLuftTN: 6812157.63, Ø: 362753.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord7ed8054e-74c7-4b7b-a6fd-596d2b5c336aiLuftTN: 6831051.84, Ø: 333544.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord32d55a77-4e7d-4b98-b031-bd1127f8981biLuftTN: 6830213.14, Ø: 330142.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord32d55a77-4e7d-4b98-b031-bd1127f8981biLuftTN: 6831065.08, Ø: 332299.08Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc5704e2d-9dbe-48f0-9a6d-17e29d4977cfiLuftTN: 6834623.56, Ø: 364829.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord6891b763-dad3-4ce2-bec8-c72ca1205b38iLuftTN: 6828449.43, Ø: 365074.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord19e00ed2-da77-48e4-8fa3-f18447d0c41biBygningUN: 6825464.82, Ø: 369256.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord60dfaf95-c48b-4915-b63a-95bf37cdadc1iBygningTN: 6825404.58, Ø: 369350.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord74d05a23-b91d-48be-aafa-f54c2a8f2d62iLuftTN: 6829817.86, Ø: 366773.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc842b8e3-89c8-4dbc-9a79-72372f759707iLuftTN: 6829842.29, Ø: 366754.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd1595fb1-02b8-494b-8d94-95435fa5f65aiLuftTN: 6834064.53, Ø: 365254.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord170133fb-0629-497f-9975-e70ed7034919iBygningTN: 6826089.98, Ø: 366733.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordab4b4384-6c68-44f5-9ed7-5d6c9b2244eciBygningUN: 6825980.80, Ø: 366972.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord64afcd5a-a05e-4af0-a45e-e64db230f339iLuftTN: 6833766.56, Ø: 367276.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordcf74ceca-7189-4168-a5d7-96879555144diLuftTN: 6825076.44, Ø: 366454.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordcf74ceca-7189-4168-a5d7-96879555144diLuftTN: 6824928.94, Ø: 366721.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde7d5463e-0f45-4979-9ca0-00b195c9892aiLuftTN: 6825276.00, Ø: 363434.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord78e4a630-19d5-4781-a3a6-dda4c0cc1ecfiLuftTN: 6833756.63, Ø: 367282.12Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordff8e3fbf-d3f3-48e0-8388-1fbda2330ba7iLuftTN: 6833988.98, Ø: 365469.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordff8e3fbf-d3f3-48e0-8388-1fbda2330ba7iLuftTN: 6833688.43, Ø: 366828.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordeacae782-b02b-4a0a-92dd-93ff37d845c8iLuftTN: 6828360.11, Ø: 366249.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc64f638c-3972-44db-a5df-a83509178714iLuftTN: 6828168.36, Ø: 365839.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord70836eb5-237b-4e18-9e86-0daf5043d773iLuftTN: 6834076.96, Ø: 365244.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordaa2b307a-42ea-46aa-80d4-09b9d343b0ebiLuftTN: 6834602.78, Ø: 364823.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordf4287fde-071e-4489-ac79-aea0a1c86b5eiLuftTN: 6826265.60, Ø: 363552.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord6a5ea5b0-21be-4141-8b62-2fb9e6d16cediLuftTN: 6823591.84, Ø: 325441.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord413f7073-93ab-4829-9784-dd2be72f3fb5iLuftTN: 6824645.84, Ø: 324472.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5a288d8b-4343-4988-99e5-61fbf02d6e1diLuftTN: 6824755.83, Ø: 325594.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordbe043d41-018e-48f6-8548-394b9bd1844diLuftTN: 6833501.10, Ø: 375944.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd292b40a-0477-4f6c-8cb1-d1401358da3diLuftTN: 6833078.87, Ø: 373779.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd292b40a-0477-4f6c-8cb1-d1401358da3diLuftTN: 6833096.47, Ø: 374229.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord09fc5cd7-0d0a-44aa-baad-3992ddbcdc47iLuftTN: 6833010.62, Ø: 368720.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord372c76e6-985c-41c9-ae2c-77242af84cfaiLuftTN: 6832969.54, Ø: 373340.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd0b96415-5e14-4cc6-a0c4-69b868ada313iLuftTN: 6833321.02, Ø: 379170.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd3561749-d657-476e-a59f-909bde5f00adiLuftTN: 6832990.45, Ø: 373345.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5e5542da-2521-44a9-9509-294f2385e8d0iLuftTN: 6817978.25, Ø: 332070.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5e5542da-2521-44a9-9509-294f2385e8d0iLuftTN: 6818051.03, Ø: 332023.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord1f3ca942-cde1-4501-ac19-485037059f61iLuftTN: 6817097.62, Ø: 332470.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord38adda0c-943f-4c07-b7e1-3f76a825df97iLuftTN: 6818113.84, Ø: 333653.96Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord380e5e78-5ba1-4a75-9807-6d38d2bec05diLuftTN: 6817051.24, Ø: 332084.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord25010a3a-06ac-4e42-8825-53876cac4deeiLuftTN: 6828113.35, Ø: 362113.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordbac2df9d-7d1e-409e-b24f-83c129cd2e47iLuftTN: 6828119.24, Ø: 362103.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordba7144bb-d964-4d82-98fc-e5cdde76d598iLuftTN: 6823621.77, Ø: 360468.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord0ba7fdc6-ef9d-4888-8053-d68afaa25afciBygningTN: 6823755.06, Ø: 372611.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord57cb0e8e-1579-493e-90d4-47e07f931baeiBygningTN: 6825427.92, Ø: 369316.62Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd4df2562-8de2-467f-a7fe-f496f30c2dbciBygningTN: 6825026.35, Ø: 369819.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd4df2562-8de2-467f-a7fe-f496f30c2dbcunderTerrengetTN: 6824523.48, Ø: 370587.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord013e6497-06d0-467d-9af1-57941cb491abiBygningUN: 6825404.85, Ø: 369350.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde5e32e2e-9bfe-4bdb-8889-457bb48e23c6iBygningUN: 6825028.09, Ø: 369818.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordae1f40af-4a99-4e45-8ac5-2f70befb61e0iLuftTN: 6822769.31, Ø: 373134.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc9f2150a-dc91-420b-8503-aea0a3620078iLuftTN: 6822888.57, Ø: 373229.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc9f2150a-dc91-420b-8503-aea0a3620078iLuftTN: 6822771.61, Ø: 373139.42Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord49169612-e2d8-4c02-bfde-d46147c23be3iLuftTN: 6823137.52, Ø: 371648.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd6368221-1cee-4026-a125-b81f40519cf5iBygningTN: 6823733.14, Ø: 372663.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord58cb7e40-cb6e-4f3b-8c69-b9dd8fd2d73fiLuftTN: 6822904.30, Ø: 373229.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc2d2e9bd-e0de-4db7-ab73-c2d67b584cd7iLuftTN: 6823136.26, Ø: 371657.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordfd65f73c-ca13-4c60-a024-33769ef13cebiLuftTN: 6822396.37, Ø: 375377.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordfd65f73c-ca13-4c60-a024-33769ef13cebunderTerrengetTN: 6823445.31, Ø: 373406.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordf99c928c-da2d-407c-8382-db338eca2a4aiLuftTN: 6810635.49, Ø: 333084.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord0371763d-cd72-4822-ad7c-4e4b397b0327iLuftTN: 6813187.67, Ø: 336200.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord632f5b20-dddb-4aa4-88f1-ec8d67cb2a2biLuftTN: 6812393.92, Ø: 335092.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord6a5b7f61-b465-4123-ad48-0e7c6d9f82bbiLuftTN: 6812343.55, Ø: 333960.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord6a5b7f61-b465-4123-ad48-0e7c6d9f82bbiLuftTN: 6812385.97, Ø: 335089.04Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord9ea82f1b-1bf0-42b0-b7c0-a3e29c06bb8ciLuftTN: 6813542.91, Ø: 340525.56Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5c760f14-b1ef-4a33-8d62-c26e63a05850iLuftTN: 6813178.14, Ø: 336203.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde914cfbe-3edf-4ac1-b84e-f984c947cbd9iLuftTN: 6818135.71, Ø: 334596.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordb1ac7680-c14b-4140-8724-8c3ba6603111iLuftTN: 6817961.40, Ø: 333770.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord543af43c-cec1-4724-8380-3c321d358ecdiLuftTN: 6814437.11, Ø: 336753.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord543af43c-cec1-4724-8380-3c321d358ecdunderTerrengetTN: 6814450.59, Ø: 336656.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordf863bfee-d328-42d2-aa2d-8f08353c1039iLuftTN: 6830966.69, Ø: 337873.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5e9c1cb8-e1d3-404d-9399-ef58793d1f43iLuftTN: 6832944.00, Ø: 340566.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord94c9f83a-e6a0-4f7b-af47-11b13dfba264iLuftTN: 6831545.14, Ø: 338045.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordb63310d4-b21d-4157-8345-80c2574d091fiLuftTN: 6830958.79, Ø: 337878.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord151a23f3-fd56-4383-b8dd-b6436d037abeiLuftTN: 6830771.97, Ø: 335343.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord151a23f3-fd56-4383-b8dd-b6436d037abeiLuftTN: 6831051.97, Ø: 333556.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord53caf68f-879f-486f-8478-b0b234a4dd34iLuftTN: 6830770.83, Ø: 335352.05Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord73ad8842-4bef-430c-87ed-ed8c7d50b456iLuftTN: 6831551.76, Ø: 338065.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord09608cf4-f874-4768-8074-d1e93fb654e2iLuftTN: 6826077.18, Ø: 343363.95Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord450cccec-b7d6-428e-b07c-3fc1b0dd12f3iLuftTN: 6825236.86, Ø: 341549.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord4ceca442-db4c-4e7b-b3ab-4521069d5331iLuftTN: 6804054.93, Ø: 332025.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket