Vegdekkekant/gangsykkelvegkant i fkb-veg som ikke ligger i nærheten av vegnettet (nvdb) i 4647 Sunnfjord

Avviket skyldes enten mangler i vegnettet (NVDB) eller objekter som skulle ha vært slettet i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegavgrensningVegnett for kommunenr 4647 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/4647_vegavgrensningVegnett.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
4647 Sunnfjorda7da8279-52ad-4dba-97b3-30d04f5b8500VegdekkekantN: 6816036.54, Ø: 332375.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordcee82df0-4cdb-4daf-bef3-bdc300f7ec97VegdekkekantN: 6816037.03, Ø: 332373.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordaeef4fbd-cafb-49b3-8841-143b464409d8VegdekkekantN: 6815918.48, Ø: 332667.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord98f8bd35-7242-4d3f-9a54-8c105f5820abVegdekkekantN: 6815972.78, Ø: 332585.71Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord22f0b87f-74d7-4f2f-a080-cd4633ffee59VegdekkekantN: 6815973.00, Ø: 332578.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord493765df-f31a-44cd-a974-fd6830cd6dd6VegdekkekantN: 6815975.21, Ø: 332511.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc1301e65-6277-4bbe-ba62-f604b9013ba9VegdekkekantN: 6815974.98, Ø: 332518.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordd36b61fd-5975-464b-869c-3379de8e2245VegdekkekantN: 6811145.93, Ø: 329651.29Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde6acb8a4-e5f4-4c67-82fe-4c5ca717753eVegdekkekantN: 6811171.22, Ø: 329592.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord44984bf1-aad6-4864-b421-14f68389a0edVegdekkekantN: 6824306.41, Ø: 325316.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorded58f8ee-0950-4a4f-9d1f-53d9514d4059VegdekkekantN: 6818414.45, Ø: 334432.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde79babc9-86d5-4257-a353-f84bb1979448VegdekkekantN: 6818386.64, Ø: 334470.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord00ae6068-e75d-486b-b9a4-21678c79bfd3VegdekkekantN: 6820246.91, Ø: 344393.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord2d37130b-7f53-4467-8cc6-c6f3cd81b513VegdekkekantN: 6820170.89, Ø: 344491.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord3c2b708e-3d7f-4544-aeed-587542c0421cVegdekkekantN: 6820152.34, Ø: 344380.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord691ea878-5cbf-4bfb-a57d-c0eaee01a418VegdekkekantN: 6819934.02, Ø: 344538.13Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord692e39fa-db5f-4fa5-b242-652452d238aaVegdekkekantN: 6820095.82, Ø: 344491.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord7f8bdd06-a49b-4a70-9061-b5de12d011bbVegdekkekantN: 6820323.39, Ø: 344370.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda45c07d0-d593-470c-90ce-769d2c5b49d3VegdekkekantN: 6820154.16, Ø: 344382.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorda4e260e4-a9ef-4d78-9422-f0447a861512VegdekkekantN: 6819933.87, Ø: 344535.52Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjordc13a216f-ae11-494a-bf12-2f93f479f196VegdekkekantN: 6820102.19, Ø: 344489.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorddc376dd5-5d8d-4985-80f8-c0966c7ff6aaVegdekkekantN: 6820048.85, Ø: 344657.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde3a553e2-d7bc-49b4-ac7b-5996d5cc7759VegdekkekantN: 6820211.30, Ø: 344446.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde3afaa84-3287-42da-8b06-953ad1f32a27VegdekkekantN: 6820003.61, Ø: 344600.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjorde968f51b-faff-4763-a9dc-7fa11c5ba81eVegdekkekantN: 6820154.16, Ø: 344382.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord063476bc-24ca-45bf-9987-17cb3d87d119VegdekkekantN: 6820407.14, Ø: 344282.07Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord1e64ea6a-c4ee-4318-af92-0b30d2d56752VegdekkekantN: 6820408.24, Ø: 344283.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord951a8778-12eb-4d37-a110-6fff7c32e0cfVegdekkekantN: 6820397.97, Ø: 344271.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord09de601a-b715-4c19-8943-68f7c8324563VegdekkekantN: 6814407.88, Ø: 336390.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
4647 Sunnfjord5cabddb0-25bf-402c-8b93-bc6557458231VegdekkekantN: 6814406.83, Ø: 336393.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket