Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4648 Bremanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4648 BremangerbygningDyrkamark32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4648 BremangerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
4648 BremangerbygningVeg5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4648 BremangerbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4648 BremangerbygningspunktAnnenBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4648 BremangerannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4648 BremangerbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4648 BremangerbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
4648 BremangerbygningslinjerBygning27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil