Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4649 Stad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4649 StadbygningDyrkamark94 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadbygningTakoverbygg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadbygningVeg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadbygningspunktAnnenBygning15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadannenBygningStor12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadbygningTiltak42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadbygningspunktBygning28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4649 StadbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil