Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 4650 Gloppen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
4650 GloppenbygningDyrkamark200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenbygningVeg30 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenbygningspunktAnnenBygning127 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenannenBygningStor65 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenbygningspunktBygning67 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
4650 GloppenbygningslinjerBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil