Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5001 Trondheim

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5001 TrondheimbygningDyrkamark72 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimbygningTakoverbygg56 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimbygningVeg50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimbygningspunktAnnenBygning31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimannenBygningStor84 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimbygningslinjerBygning182 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil