FDV-årsrapport 2022 for 5001 Trondheim

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-AR5Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ArealbrukLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BaneLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygnAnleggLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-HøydekurveLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LedningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-NaturinfoLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ServituttLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TiltakGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
FKB-TraktorvegStiLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VannLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegnettLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve3578850
FKB-Arealbruk54980
FKB-Bane6250
FKB-Bygnanlegg1603120
FKB-Ledning685950
FKB-Ledningva00
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo721920
FKB-Tiltak125600
FKB-Traktorvegsti361070
FKB-Servitutt340
FKB-Vann459520
FKB-Veg34304081
FKB-Ar52376570
FKB-Bygning936335216

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR519160476487215546
FKB-Arealbruk48181404470
FKB-Bane18635717
FKB-BygnAnlegg41924617112711023
FKB-Bygning3326402022434212575723
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning11366992941742448
FKB-LedningVA106740
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo2423086861655
FKB-Tiltak0000
FKB-TraktorvegSti158829191562844
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann103166830263060115
FKB-Veg246996918901536149

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune0000
Kartverket9228116899658772730398
Nibio16159886485785522
SVV0000
Fylkeskommune1321

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai328419778100320352
2 - Sept59942159810020062639
3 - Des725621586100991440

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai3722200401300
2 - Sept3822200271288
3 - Des3822200291290

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt414842
Reguleringsplan - planforslag1580
Kommuneplan - vedtatt00
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt00
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2017-05-03

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan22914696817703001
RegplanForslag14126546035
Kommplan0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.