Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5001 Trondheim

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5001 TrondheimtraktorvegOverlapperVeg44 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimVegnett_uten_flate37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimvegavgrensningVegnett200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimvegnettVegref131 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5001 TrondheimvegMedium127 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil