Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5006 Steinkjer

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5006 SteinkjerbygningDyrkamark74 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerbygningTakoverbygg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerbygningspunktAnnenBygning16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerannenBygningStor141 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerbygningspunktBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjerbygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil