Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5006 Steinkjer

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5006 SteinkjertraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5006 SteinkjerVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjervegavgrensningVegnett81 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjervegnettVegref27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5006 SteinkjervegMedium106 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil